понеделник, 17 май 2010 г.

Продажбите - критични за реализиране на доходност!


Процесът на инвестиране започва с покупката на актив. Именно затова, като че ли на купуването се обръща много повече внимание и обучителните статии са предимно насочени към този процес.

Не трябва да се забравя обаче, че това което се купи, трябва и да се продаде, за да бъде реализиран определен резултат, пише изданието Investopedia.com. Ето и някои съществени моменти свързани с продажбите на активи.

Купуването в правилния момент и на подходяща цена е критично, с него започва и инвестиционният процес. Едно от трудните неща обаче, е разделянето с вашата позиция.

Дори и при влизане в най-подходящия момент и цена, обаче, при липса на умения за продажба, доходността може да бъде наранена, а най-често дори и заличена. Ето и няколко психологически момента, свързани с продажбата.

Казино ефект

Влизането в определена позиция и движението й в избраната от вас посока, често замъглява съзнанието на инвеститорите. Заслепени от алчност, те често имат склонността да не спазват първоначално начертания си план.

Например, купувате определена акция при цена от 25 лева с първоначално определен таргет за продажба при достигане на ниво от 30 лева. Акцията тръгва да поскъпва и относително бързо достига целеното от вас ниво. Алчността обаче ви съветва да изчакате за допълнителна доходност. При ниво от, примерно, 32 лева, вие продължавате да не закривате позицията си, защото смятате, че може да продължи да поскъпва, дори и при липса на някаква разумна причина за това.

Акцията тръгва да се понижава и подминава дори първоначалната ви цел от 30 лева, достигайки 29 лева. Психиката на инвеститора се променя и той си казва, че ще изчака позицията отново да се върне на първоначално целеното ниво. За съжаление това често не се случва. Понижението продължава и позицията се връща на нива от 25 лева, където сте влезли.

Тук инвеститорите се разделят на две групи. Такива, при които страхът от загуба надделява и те излизат на нулата. Другата група обикновено са емоционално обвързани и решават да чакат изпълнение на първоначалните им цели, независимо от времето. Обикновено последната група свършва със значителни по размер загуби, често костващи им целия портфейл.

Правилното излизане от позиция при достигане на вашите таргети гарантира две неща. От една страна, запазване на реализирания доход, от друга страна, постигането на психологически ефект - увереност на инвеститора и създаване на желязна дисциплина, необходима и задължителна при професионалното инвестиране.

Най-големите инвеститори, като Уорън Бъфет например, не се стремят подобно на повечето инвеститори да купят на минимума и да продадат на върха. Вместо това, те фокусират вниманието си да купуват качествени активи на определена цена и да ги продават на по-висока.

Причините за продажба могат да са няколко.

1. Грешка при анализа

Появата на нови обстоятелства сочат, че фундаментът, свързан с дадена компания се е влошил. Въз основа на нова информация преценявате, че сте направили грешка в очакванията си. Трябва да признаете това и да продадете, дори и с известна загуба. Добре е да разчитате на своите очаквания вместо да се лутате и вземате противоположни решения при всяка пазарна флуктуация. Учете се от грешките си и не се страхувайте от загубите (ако са в рамките на разумното).

2. Рязко поскъпване

Драстичното повишение в цената на определен актив за изключително кратък срок най-вероятно се дължи на определени причини, често голяма част, от които биха могли да бъдат спекулации и не толкова фундаментално подплатени. Използвайте големите и кратки повишения за да излезете от определена позиция.

Смятана за евтина акция може бързо да се промени в не толкова евтина вече, при рязко и бързо поскъпване. Не бъдете алчни, на пазара ще има и други възможности.

3. Оценката на компанията няма логично обяснение

Често е възможно определена компания вече да не се търгува при нормални финансови съотношения. И дори тя да продължи да поскъпва след, като сте я продали, това не бива да ви разочарова. Следвайте разума във всички случаи и така ще избегнете рискове да бедете изхвърлен от пазара. Това, с което трябва да се сравнявате, е пазарът и по-добри от пазара резултати са доказателство за вашите умения.

Дали една компания е прекалено скъпа може да ви посочи сравнението й с това на финансовите коефициенти, при които се търгува с най-близкия и конкурент. Отклоненията трябва да са значителни, защото в противен случай те може да са специфични за дадената компания.

И в заключение трябва да се спомене, че всяка продажба, която е донесла добър доход е добра продажба. Разбира се, добре е тя да бъде направена при предварително зададени критерии, за да не се окаже твърде преждевременна.
Investopedia.com

неделя, 16 май 2010 г.

Десет инвеститорски правила при избора на акции
При инвестирането на фондовите пазари няма точно определени правилни и печеливши стратегии, които да гарантират успеха на индивидуалните инвеститори. Това определя капиталовите пазари като изключително рискови и в резултат всеки инвеститор има свои собствени виждания и изградени модели за търговия.

В своите наблюдения по въпроса медийното издание Investors Business Daily (IBD) обобщава 10-те най-често срещани правила и модели при покупката на акции, които според него водят до успех на финансовите пазари.

На първо място като съвет към инвеститорите се отправя да купуват една акция при ясно оформен тренд на повишение на пазара, като трябва да се следят и предварително зададени сигнали за продажба на закупените акции при евентуална промяна на тренда.

Като второ правило се определя концентриране на инвеститорите върху печеливши сектори и отрасли, които са сред 40-те, или 50-те най-печеливши сектори от определените общо 197 отрасъла от медийната група. Сред тях са например компаниите, занимаващи се с информационни технологии, и тези от чип сектора.

От IBD съветват още инвеститорите да избират компании с доказани възможности за значителен растеж в печалбата си. В тази насока се препоръчват компаниите, които са реализирали среден ръст на печалбите си за последните три години от над 25%, а очакванията на анализаторите да са през следващата година печалбата да нарасне с поне 15 на сто.

Освен ръст в печалбите компаниите е добре да разполагат със стабилен фундамент и значителен потенциал за нарастване на продажбите.

Добре е през последните тримесечия да се наблюдават увеличени продажби с около 25%. В същото време като положителен фактор се възприема относителният процент на печалбата към продажбите да е близка до исторически най-високото им ниво.

За инвестиране в дадена компания трябва да се взимат предвид и редица фактори като възвращаемост на активите. Препоръчва се като процент тя да е по-висока от 17%.

Макар и парадоксално от IBD препоръчват акции, които се търгуват близко до свои годишни или исторически максимуми, като според тях добри възможности за покупка на дадена акция се разкриват, когато цената приближи 15-20% от постигнат годишен или исторически връх.

Тази теза се мотивира с аргумента, че в основата на ръст до постигнат предишен максимум стои здрава фундаментална основа и в голям процент от тези случаи се достига до нов годишен максимум, който много често значително превишава предходния.

Като следваща препоръка е при подбор на акция да се избира компания с нови и иноваторски продукти, които се приемат добре от пазара. Такива мотиви стоят в основата на силни повишения в цените на акциите. Като примери в тази насока могат да се посочат ръстът през изминалата година в акциите на Apple след излизането на новия й продукт – МР3 плеъра iPod, както и на Google в следствие на уникалната й търсачка.

Добре е индивидуалните инвеститори да се ориентират в обстановката, следвайки институционалните. В тази насока инвеститорите могат да се насочват донякъде по това дали акциите на компанията се държат от големи и добре представящи се инвестиционни фондове.

Като препоръка към инвеститорите се отправя да не купуват евтини акции, като е препоръчително да се ориентират към книжа, търгуващи се на Nasdaq на нива над 15 долара и над 20 долара на NYSE.

Последната препоръка на IBD към инвеститорите е при избор на акции за покупка да взимат предвид дела на ръководството на компанията от книжата. При големите компании е нормално този дял да е относително по-нисък от този при по-малките.
Инвестор.бг

събота, 8 май 2010 г.

Защо инвестицията на борсата е добро решение в момента?


Инвестирането на финансовите пазари е рисковано начинание, към което трябва да се подхожда с пълно разбиране и осъзнаване на рисковете.

И въпреки, че последните две години и половина не бяха период на големи печалби, то след взетия урок, инвеститорите не бива да отхвърлят с лека ръка възможностите на борсата.

Разбира се, преди да говорим за инвестиране на борсата, трябва да уточним кои са най-добрите изходни положения за думата „инвестиция".

Инвестицията на финансовите пазари трябва да се разглежда в настоящия контекст, като разумно и осъзнато действие за всички последствия, които може да донесе след себе си.

Тя трябва да се извършва с капитал, който е свободен от това да изпълнява функция на посрещане на първичните и жизненонеобходими функции (или казано по друг начин със свободни средства).

Тя трябва да се извършва с един по-дълъг хоризонт от време (поради спецификата на родния фондов пазар), примерно с хоризонт между три и пет години.

Целите на тези инвестиции трябва да са реални и достижими (на всички трябва да е ясно, че ръстовете от преди три четири години едва ли ще се повторят, или ще се задържат за дълъг период от време).

Инвестицията трябва да е алтернативна форма на спестяване или да цели да е с перспектива, да донесе по-добри резултати от други форми на спестявания.

И след като уточнихме това, ето и някои фактори, които могат да ни накарат да се замислим дали сега не е подходящ момент за вложения на фондовия пазар.

На първо място, пазарът се е освободил от слабите ръце и ливъриджа.

Силното понижение на индексите през последните няколко години доведоха до това пазарът да олекне от непрофесионалните инвеститори или твърде агресивните спекуланти, поели по-голям риск от това, което могат да си позволят.

Техните позиции отдавна са намалели до нулеви нива или до такива, каквито могат да поддържат неопределено време.

Това, от една страна, намалява потенциалния натиск от страна на продавачите, а от друга е довело до това огромно количество от акции да преминат в ръцете на стратегически или институционални инвеститори.

Симптомите за излизане на световната икономика от кризата са налице. Борсовите индекси на останалите развиващи се и развити страни се изстреляха нагоре със скорост в пъти по-висока от тази у нас.

И докато това на пръв поглед е недостатък за родните индекси на този етап, то тук се крие една добра догонваща възможност. Също така, това намалява риска от огромни нови сътресения при вторична криза на световните пазари.

Изоставането на индексите не се крие във фундамент, който е много по-лош от този на останалите развиващи се европейски пазари, а до голяма степен може да се обясни с психологически и специфични за родната борсова действителност фактори.

От една страна декапитализирането извади от играта спекулантите, които бяха движеща сила и в много голяма степен допринасяха за бързото и синхронизирано движение с останалите индекси на развиващите се пазари.

Фондовете от отворен тип, пък (които са преобладаващи и може би не най-подходящата форма за родния пазар) регистрираха огромни тегления на активи от страна на инвеститорите, което буквално ги остави без възможност да са ключов играч на пазара.

От друга страна, родните институционални инвеститори (пенсионните фондове), са такива с твърде малък опит и явна липса на професионални умения в мениджмънта им. И докато всички разчитат на тях, за да проявят своята ключова роля на относително малкия ни пазар, явно ще трябва да мине известно време, преди последното да се случи.

Разбира се, подобен дисбаланс между движението на родните индекси и останалите такива няма как да се задържи твърде дълго време. Евентуално продължаващо подобрение на средата в световен мащаб и у нас със сигурност ще започне да привлича погледа на регионални фондове и институции.

На следващо място можем да посочим, че инвестирането на фондовия пазар е едно от най-добрите решения като защита от инфлация. А такава ще има. В дългосрочен план финансовите пазари по света са доказали, че се представят по-добре от инфлацията.

Първите признаци за омекване на „замразеното банково кредитиране" вече са налице. Понижение се наблюдава по лихвите, както по депозитите, така и по кредитите.

Намаляването на лихвите по депозити, което вече наблюдаваме с пълна сила, допълнително ще тласне институционални и индивидуални инвеститори към търсене на алтернативи за реализиране на по-добър доход.

А борсата е едно от малките алтернативи за това. Това също ще допринесе за допълнително търсене на финансови инструменти.

И ако приемем, че сме преминали минималната точка на деливъридж, през последната една година, когато банковото финансиране бе буквално „замразено", то положението от тук нататък може само да се подобрява по отношение на ползването на финансово рамо.

Трябва да споменем и наблюдаваната като цяла тенденция на подобряване на финансовите резултати на много от сините чипове на борсата. И макар и тя да е секторна и да се отнася предимно за индустриалните компании, това е една добра тенденция.

Разбира се, има и сектори, където се наблюдава противоположна тенденция - като банковия, например, но това е отражение на миналото и по-точно на финансовата криза, обхванала Европа през последната година.

Трябва да споменем също така, че акциите на родните компании и индексите ни като цяло се търгуват при съотношения цена-печалба, значително по-ниско от това на почти всички регионални и европейски индекси.

И докато очакванията за ръст в печалбите на чуждестранните компании се залагат в много по-голяма степен и са в основата на ръста на световните индекси, то такава тенденция у нас определено няма.

Пазарът ни продължава да е неефективен, а това също може да означава добри перспективи за следващите няколко години, особено при възстановяване на ръстовете в печалбите на родните компании.


Теодор Минчев (Статията е от Profit.bg)

петък, 7 май 2010 г.

Борисов: Спрете да трупате в банка, инвестирайте!


Трябва да се провокира харченето и инвестирането в бизнес сред българите, смята министър-председателят Бойко Борисов.

"При условията на финансова криза само за първите няколко месеца на годината с 5 милиарда повече българите са спестили пари и са ги сложили на лихва в банката. С една дума българинът е много пестелив, но и тръгва по най-лесния начин – да си сложиш пари в банката и с лихвата да живееш. Искам да ги успокоя за достатъчен период от време и им обяснявам защо трябва да се успокоят и бизнесът да започне да работи по-спокойно”, каза премиерът по bTV тази сутрин.

Дали наистина е така както казва г-н Борисов? Точно това е и темата на блог-а, дано разберем кое е правилното решение.

Инвестирането срещу Спестяването – кое е по – доброто за вас?

“ Парите сами по себе си не се губят или правят, те се трансформират от едно разбиране в друго.” Това лежи в основата на парите според Gordon Gekko от Wall Street.

Когато става въпрос за инвестиране във вашето бъдеще или дори за краткосрочно увеличение на приходите ви, горната поговорка носи голяма тежест, но е често игнорирана. Когато някой ви попита защо не инвестирате , обикновено отговорът не включва “да имам достатъчно пари” или “така се чувствам подсигурен” .
Ето ви няколко предложения по – долу, за да дойде и при вас “приливът”.

Спестени – не похарчени
Когато инвестирате мъдро, а не харчите парите ви са още ваши и са налице – знаете къде са, колко са и как се развиват. Под инвестиране се има в предвид – инвестиране под всякаква форма – облигации, капиталови акции, облигации на имоти, недвижима собственост и др. Парите са си още ваши просто сте ги преразпределили под друга форма, която ще изгради богатството ви.

Ако сте невротични, от това, че месечният ви паричен поток намалява като се превръща автоматично в инвестиция ще се сблъскате с доста големи трудности при инвестирането си и заделянето на бели пари за черни дни.

Фокусирайте се върху стойността, а не цената
Всяка монета може да бъде смятана като инвестиция без значение дали купувате чорапи или костюм. Може да ви изглежда смешно, но новият ви костюм може да ви послужи да се явите на интервю за работа, на която да ви наемат и така да получавате месечна заплата, която ще ви го отплати двойно или тройно. Ваканция с вашия партньор или приятели ви може също да бъде инвестиция във връзка и здраво приятелство – инвестиция в лично отношение. Имот за $150,000 в покрайнините на някой разрастващ се град може да бъде чудесна инвестиция за вас, която след 5 години, примерно да бъде удвоена при продажбата му. Както и да е, трябва да се попитате коя е най – добрата за вас компания или сделка с реални перспективи, от която вашите инвестиции биха имали стойност по – голяма от заплатената за нея цена.

Променете вашия манталитет от наблюдател на собственик
Така както се радвате на закупеният си – нов часовник или CD, или яке, защото ги притежавате вече те са ваша собственост, така трябва да постъпите и с инвестирането на парите си в дългосрочен план. Просто трябва да действате, а не да наблюдавате само. Трябва да търсите на капиталовия пазар точните компании, чрез които да осъществите инвестициите си действително – това е първата стъпка.

Погрижете се за себе си
Едно от най – важните правила, когато създавате собствен бизнес е да се обезпечите вас самите първо след това всичко останало по реда си. Същото правило важи и за инвестирането ви без значение дали е във финансов или личен план. Примерно, когато теглите заем, за да платите образованието си – това си е чисто инвестиране в обучението ви. Така се обезпечавате да речен за 5 години (зависи колко ви е заемът) във ментален план. Гледайте кредитната ви карта да е на ниски лихви, за да спестявате някой друг лев за кредиторите. Защото, за да изплатите този заем трябва да се ограничавате във личните си разходи, тъй като всеки месец кредиторите ще “удрят” кредитната ви карта без да се съобразяват с вас. Всичко изисква жертви, нали? Така е и в инвестирането. Ще ви е трудно, но плащайки минали неща, така инвестирате в бъдещето си.

Намерете щастливия баланс за вас. Както и да е, депозит от 100 долара или купуването на книги за финансовото ви обучение са две напълно еднакви неща наречени с една дума – инвестиция.
Инвестирането е изкуство при изграждането на вашето богатство (финансово или лично), докато разходът е действието по изплащането на това богатство.